Horný Lieskov - aktualityVypaľovanie trávy
Vypaľovanie trávy

Publikované: 25.03.2020 00:50:09
zobraziť


Oznámenie o obmedzeniach
Oznámenie o obmedzeniach

Publikované: 16.03.2020 17:53:38
zobraziť

Obec Horný Lieskov - oznámenie o obmedzeniach

23.03.2020: Stavebniny Raven a.s. - v priestoroch Stavebnín Raven a.s. je dočasne prerušený maloobchodný predaj koncovým zákazníkom. Aktuálne nie sú možné žiadne úhrady v hotovosti a to ani platobou kartou. Predaj podnikateľom formou dodacieho listu a úhrady bankovým prevodom však prerušený nie je, prevádzka stavebník je otvorená v obmedzenom režime, rozvoz tovaru je zabezpečený a stavebniny sú zásobované stavebným materiálom. Úplné znenie oznámenia nájdete na tomto odkaze.

19.03.2020: Obec Horný Lieskov - oznámenie pre občanov - autobusové spoje
Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti premáva prímestská autobusová doprava ako počas soboty, SAD Trenčín doplnila autobusové spoje najmä kvôli občanom dochádzajúcim za prácou a to nasledovne:

 • autobusový spoj vychádzajúci o 4.15 hod. z Pružiny smerom do Považskej Bystrice, ktorý bude zachádzať do obcí Ďurďové, Podskalie, Horný Lieskov a Slopná - jeho predpokladaný príchod do našej obce o 4.50 hod.,
 • autobusový spoj vychádzajúci o 12.15 hod. z Pružiny smerom do Považskej Bystrice, ktorý bude zachádzať do obcí Ďurďové, Podskalie, Horný Lieskov a Slopná - jeho predpokladaný príchod do našej obce o 12.50 hod.,
 • autobusový spoj vychádzajúci o 14.40 hod. z Považskej Bystrice smerom do Pružiny, ktorý bude zachádzať do obcí Slopná, Horný Lieskov, Podskalie, Ďurďové - jeho predpokladaný príchod do našej obce o 15.10 hod.
Tieto doplnené autobusové spoje budú premávať len počas pracovných dní v pondelok až v piatok, ostatné spoje budú premávať ako v sobotu. V prípade ďalších zmien vás budeme informovať.

19.03.2020: NATUR-PACK - koronavírus obmedzenia - v týchto dňoch dochádza k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi. V zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sú prevádzky na zber a výkup druhotných surovín dočasne ZATVORENÉ DO ODVOLANIA. Pre viac informácií si pozrite video.

19.03.2020: Obec Horný Lieskov - oznámenie pre občanov - stiahnuť.

19.03.2020: UaKPS Horný Lieskov Oznámenie - Valné zhromaždenie je zrušené z dôvodu aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu COVID-19. Informácie nájdete na tomto odkaze.

17.03.2020: SAD Trenčín - oznámenie o ďalších preventívnych opatreniach proti koronavírusu Jedno z najdôležitejších informácií v oznámení - od 18.03.2020 bude prímestská autobusová doprava premávať ako v sobotu s posilnením niektorých spojov. Zároveň SAD Trenčín vyzýva cestujúcich k bezhotovostnej platbe. Úplné znenie oznámenia nájdete na tomto odkaze.

16.03.2020: Obec Horný Lieskov - oznámenie o obmedzeniach v našej obci Dokument o obmedzeniach v našej obci - obmedzenia.pdf.

16.03.2020: Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) Oznámenie - Prerušená distribúcia elektriny v našej obci NEBUDE a to z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Informácie nájdete na tomto odkaze.

13.03.2020: NsP v Považskej Bystrici - koronavírus informácie a usmernenia Informácie nájdete na nsp-pb-koronavirus-usmernenia.pdf.

13.03.2020: Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) prijíma opatrenia vo forme obmedzenia osobného kontaktu vo všetkých svojich zákazníckych centrách až do odvolania. Jednotlivé zákaznícke centrá bude možné kontaktovať na telefónnych linkách alebo prostredníctvom e-mailu.
Viac informácií nádete na tomto odkaze.

12.03.2020: Materská škola v Hornom Lieskove. Starosta Obce Horný Lieskov Ing. Andrej Torda na základe rozhodnutí a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 vydáva nariadenie o pozastavení prevádzky Materskej školy v Hornom Lieskove od 12. marca do 16. marca 2020 vrátane. Úplné znenie oznámenia nájdete na tomto odkaze.

12.03.2020: Považská vodárenská spoločnosť, a.s. s okamžitou platnosťou až do odvolania ruší stránkové hodiny v sídle spoločnosti v Považskej Bystrici, aj na všetkých svojich prevádzkach vodovodov a kanalizácií a ČOV v Považskej Bystrici, Beluši, Púchove, Ilave, Dubnici nad Váhom. Všetky služby pre klientov budeme vybavovať ako doteraz, ale len na základe písomných žiadostí doručených poštou alebo elektronicky. Platby žiadame realizovať len bezhotovostným prevodom. Číslo účtu: platba za vodné a stočné: SK82 0200 0000 3500 0210 4372, ostatné platby: SK21 0200 0000 0000 0210 4372. Kontakty: Tel.: 042/4307 311 – informátor sekretariat@povs.sk, http://www.povs.sk/kontakty/otazka/.

12.03.2020: UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH. Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením: SAD Trenčín: x10: Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny). SAD Prievidza: x10, x18, 25, 26: Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x43, x46, x56, x61 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny). V zaujme ochrany zdravia vodičov, Vás žiadame neobsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom. Ďakujeme za porozumenie.

Aktuálne preventívne odporúčania pre obyvateľov obce Horný Lieskov

Obec Horný Lieskov ako príslušný orgán civilnej ochrany v súlade s príslušnými ustanoveniami z.č.47/2012 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov po vyhodnotení aktuálnej situácie v súvislosti s postupom a šírením nákazy vírusom COVID 19 odporúča verejnosti dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.


Koronavírus - aktuálne informácie
Koronavírus - aktuálne informácie

Publikované: 11.03.2020 17:07:13
zobraziť

Ministerstva zdravotníctva SR - nové infografiky (18.03.2020)

 • 10 odporúčaní pri COVID-19 - STIAHNUŤ
 • Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 - STIAHNUŤ
 • 4 veci, ktoré potrebujete vediet o koronavíruse COVID-19 - STIAHNUŤ
 • Mýty o víruse COVID-19 - STIAHNUŤ
 • Ako sa správať v domácej izolácii - STIAHNUŤ
 • Čo robiť, ak ste chorý COVID-19 - STIAHNUŤ
 • Pomoc sebe a druhým COVID-19 - STIAHNUŤ
 • COVID-19 rady pre verejnosť - STIAHNUŤ
 • Odporúčania pri cestovaní v súvislosti s výskytom vírusu COVID-19 - STIAHNUŤ
 • Ako sa rozprávať s dieťaťom o Coronavíruse COVID-19 - STIAHNUŤ

Dokumenty nájdete aj na stránke - www.standardnepostupy.sk.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - informácie

Všetky informácie nájdete na portáli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - www.uvzsr.sk.

31.03.2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia) - stiahnuť.

31.03.2020: COVID-19: Celkovo 7857 negatívnych vzoriek, potvrdených prípadov ochorenia 363. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

29.03.2020: COVID-19: Závery z Ústredného krízového štábu SR (povinnosť nosenia rúšok na verejnosti, zatvorenie obchodov v nedeľu, vyčlenený nákupný čas pre seniorov, otvorenie vybraných prevádzok v obchodných domoch a pod. nájdete na stiahnuť.

29.03.2020: Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 29.marca 2020, ktorým sa s účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariaďujú sa ďalšie podmienky činnosti - stiahnuť.

28.03.2020: Opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa mení opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 o uzatvorení prevádzok v nedeľu - otvorenie veterinárnych ambulancií a "pohotovostných lekární - stiahnuť.

27.03.2020: Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň 2020 nájdete na tomto odkaze.

27.03.2020: Testovacie kapacity na COVID-19 sa rozširujú, aj vďaka enormnému úsiliu ÚVZ SR. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

27.03.2020: Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody nájdete na tomto odkaze.

24.03.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb - stiahnuť.

24.03.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci zatvorenia prevádzok v nedelu - stiahnuť.

24.03.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR vydané na základe rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti - stiahnuť.

24.03.2020: Opatrenie ÚVZ SR - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020 - stiahnuť.

20.03.2020: COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom nájdete na tomto odkaze.

19.03.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – karanténne opatrenia – účinnosť od 19.03.2020. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

19.03.2020: MZ SR/ÚVZ SR: Stanovisko k laboratórnej diagnostike nového koronavírusu nájdete na tomto odkaze.

19.03.2020, 09:32: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (5. aktualizáia) - stiahnuť.

18.03.2020, 17:27: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým s účinnosťou od 19. marca 2020 od 6:00 nariaďuje „karanténne opatrenia“ - stiahnuť.

18.03.2020, 10:46: Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín, pokrmov a nápojov nájdete na tomto odkaze.

17.03.2020, 09:31: Aktualizované opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia nájdete na tomto odkaze.

16.03.2020, 21:01: Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
zo dňa 16.03.2020 - stiahnuť.

15.03.2020, 21:40: Opatrenie ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16.03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb - stiahnuť.

12.03.2020, 08:30: Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Informácie nájdete na tomto odkaze.

11.03.2020, 12:52: Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov. Informácie nájdete na tomto odkaze.

10.03.2020, 13:25: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-l9 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Informácie nájdete na tomto odkaze.

10.03.2020, 09:00: Zákaz hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy a povinná domáca izolácia pri príchode z Číny, Talianska, Iránu a Južnej Kórey. Informácie nájdete na tomto odkaze.

10.03.2020, 00:05: Rozhodnutie o karanténe - verejná vyhláška - stiahnuť.


ZMOS - Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) - špeciálna rubrika

ZMOS zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona), na ktorej sú priebežne publikované aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia.
Špeciálna rubrika je k dispozíci na - tomto odkaze. Najdložitejšie informácie z tejto rubriky nájdete nižšie.


27.03.2020: Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka nájdete na tomto odkaze.

26.03.2020: Samoodpočty zemného plynu. Plynárenské spoločnosti zabezpečujú v plnej miere svoje strategické úlohy aj v čase obmedzení, ktoré majú zamedziť šírenie ochorenia Covid-19. Aktuálne sú v platnosti viaceré opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať riziká nielen pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov a odberateľov zemného plynu. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

25.03.2020: Kontaminácia pitnej vody a prenosu koronavírusu. Vzhľadom na množiace sa otázky ohľadom možnej kontaminácie pitnej vody a prenosu koronavírusu pitnou vodou ÚVZ SR uvádza, že na základe stanoviska SZO, skúseností z epidémií v posledných rokoch (napr. epidémia SARS z roku 2003) ako i na spôsob zásobovania pitnou vodou (s dominantným využívaním podzemných zdrojov) na Slovensku nie je potrebné mať obavy z používania pitnej vody z verejných vodovodov. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

26.03.2020: S Nadáciou TA3 máme záujem pomôcť najzraniteľnejším ľuďom, seniorom, ktorých je v malých dedinách veľmi veľa. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

26.03.2020: Infozákon a ochrana osobných údajov v podmienkach samosprávy so zameraním na aplikačné problémy. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

23.03.2020: Slovenská pošta upraví otváracie hodiny pobočiek Týka sa to aj úpravy doručovania niektorých doporučených zásielok. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

23.03.2020: Komunálny odpad a COVID-19 v okolitých krajinách. Nakoľko stále, aj napriek intenzívnemu dotazovaniu nemáme komplexné informácie vo vzťahu ku komunálnemu odpadu v nadväznosti na vírus, posielame prehľad riešení z okolitých krajín. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

17.03.2020: Slovenská pošta prijala zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt. Informáciu o rozhodnutí Slovenskej pošty pristúpiť k pozastaveniu poštových služieb, čo znamená, že od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

17.03.2020: Učitelia a žiaci majú k dispozícii viacero vzdelávacích portálov. Krízový štáb vo štvrtok 12. marca rozhodol o zatvorení všetkých škôl a školských zariadení na území Slovenskej republiky od pondelka 16. marca na 14 dní. Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo využívanie online formy vzdelávania. Informáciu nájdete na tomto odkaze.

17.03.2020: Usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok. Informáciu nájdete na tomto odkaze.

17.03.2020: Oznámenie pre poskytovateľov ambulantnej formy sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou. Oznámenie nájdete na tomto odkaze.

17.03.2020: Informácia o koronavíruse a spracovaní GDPR. Informáciu nájdete na tomto odkaze.

17.03.2020: Kampaň #ruskoniejehanba. Informácie o kampani nájdete na tomto odkaze.

17.03.2020: Kampaň #rukarukumyje. Informácie o kampani nájdete na tomto odkaze.


 
 


OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny
OZNAM - prerušenie distribúcie elektriny

Publikované: 01.03.2020 16:22:37
zobraziť

AKTUALIZÁCIA - 23.03.2020:

Predbežný nový termín prerušenia distribúcie elektriny v našej obci je stanovený na 17.04.2020 od 07:30 do 13:30 hod..

AKTUALIZÁCIA - 16.03.2020:

Prerušená distribúcia elektriny v našej obci NEBUDE a to z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Obec Horný Lieskov oznamuje našim občanom, že v termíne od 25.03.2020 07:30 hod. do 25.03.2020 14:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny je pre odberné miesta a lokality uvedená v dokumente: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny.