Horný Lieskov - aktualityCOVID-19 - testovanie - informácie
COVID-19 - testovanie - informácie

Publikované: 20.01.2021 17:02:59
zobraziť

Informácie o priebehu celoplošného testovania v našej obci nájdete v tomto dokumente:

Koronavírus - aktuálne informácie UVZSR
Koronavírus - aktuálne informácie UVZSR

Publikované: 01.11.2020 17:14:00
zobraziť

Koronavírus - aktuálne informácie UVZSR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - informácie

Informácie sú prevzaté z portálu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - www.uvzsr.sk.

12.01.2021: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 15. január 2021) - stiahnuť.

15.01.2021: Opatrenia proti šíreniu COVID-19 spomalili aj šírenie ďalších akútnych respiračných ochorení. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

10.01.2021: 7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - stiahnuť.

09.01.2021: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 8. január 2021) - stiahnuť.

09.01.2021: Stanovisko ÚVZ SR k individuálnym výnimkám vo „vyhláške o hraniciach“ v piatich bodoch. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

08.01.2021: Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 1. kalendárny týždeň 2021. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

08.01.2021: 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. - stiahnuť.

04.01.2021: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl.. - stiahnuť.

31.12.2020: Vstúpte do nového roka iba v kruhu svojich najbližších. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

28.12.2020: 67. VYHLÁŠKA ÚVZ SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - stiahnuť.

23.12.2020: Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 a COVID AUTOMAT - stiahnuť.

21.12.2020: Otvorený list hlavného hygienika obyvateľom Slovenskej republiky pred vianočnými sviatkami. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

21.12.2020: Otváracie hodiny mobilných odberových miest zriadených regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva počas sviatkov. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

21.12.2020: ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na RÚVZ V SR (postup po príchode zo zahraničia, pravidlá domácej izolácie, čo robiť v prípade pozitívneho testu). Viac informácií nájdete na tomto odkaze.Všetky predchádzajúce oznámenia a dokumenty nájdete na - zobraziť celý článok.COVID19 - štandardné postupy

Informácie nájdete na stránke - www.standardnepostupy.sk.


 
 


COVID-19 - celoplošné testovanie - informácie
COVID-19 - celoplošné testovanie - informácie

Publikované: 28.10.2020 15:37:22
zobraziť

AKTUALIZÁCIA - 07.11.2020, 10:00:

Obec Horný Lieskov ďakuje opätovne zdravotníkom a aj všetkým, ktorí sa podielali na priebehu 2. kola celoplošného testovania v našej obci.


AKTUALIZÁCIA - 06.11.2020, 11:50:

Informácie o priebehu 2. kola celoplošného testovania v našej obci nájdete v tomto dokumente:

Výzva - detské ihrisko pri Materskej škole
Výzva - detské ihrisko pri Materskej škole

Publikované: 05.08.2020 17:30:12
zobraziť

AKTUALIZÁCIA - 03.09.2020:

Zverejnený dokument: "Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z 26.08.2020".


Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk podľa ust. §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva slúži na účel výberu dodávateľa stavebných prác pre zákazku „Detské ihrisko pri Materskej škole“.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - výstavba detského ihriska (pozemok parc. č. 615/8 v obci Horný Lieskov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č.1. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 10084,04€ bez DPH.