Horný Lieskov - aktualityVýzva - detské ihrisko pri Materskej škole
Výzva - detské ihrisko pri Materskej škole

Publikované: 05.08.2020 17:30:12
zobraziť

Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk podľa ust. §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva slúži na účel výberu dodávateľa stavebných prác pre zákazku „Detské ihrisko pri Materskej škole“.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - výstavba detského ihriska (pozemok parc. č. 615/8 v obci Horný Lieskov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č.1. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 10084,04€ bez DPH.CERTIPO - rozbor pitnej vody
CERTIPO - rozbor pitnej vody

Publikované: 09.06.2020 13:18:49
zobraziť

Spoločnosť Certipo s.r.o. Trenčín - akreditované laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025: 2017 ponúka našim občanom rozbor pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor) a odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd. Spoločnosť Certipo s.r.o. sa tiež zaoberá fyzikálno-chemickým a mikrobiologickým rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného prostredia.

Protokoly o skúške a fyzikálno-chemické analýzy sa vykonávajú už do 24 hodín a v prípade mikrobiológie do 4 dní od odberu vzorky.

Bližšie informácie o sa dozviete na www.certipo.sk.Koronavírus - aktuálne informácie UVZSR
Koronavírus - aktuálne informácie UVZSR

Publikované: 01.06.2020 17:14:00
zobraziť

Koronavírus - aktuálne informácie UVZSR

COVID19 - štandardné postupy

Informácie nájdete na stránke - www.standardnepostupy.sk.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - informácie

Všetky informácie nájdete na portáli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - www.uvzsr.sk.

03.08.2020: ÚVZ SR: Epidemiologickú situáciu monitorujeme, dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky). Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

21.07.2020: ÚVZ SR: Epidemiologickú situáciu monitorujeme, zostaňme naďalej zodpovední. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

17.07.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice - stiahnuť.

17.07.2020: ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR po príchode z rizikových krajín. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

15.07.2020: Nový štatút pandemickej komisie. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

14.07.2020: ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

14.07.2020: ÚVZ SR: Podeľte sa s nami o vaše skúsenosti, pomôže nám to pri znižovaní zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

13.07.2020: ÚVZ SR: Do zoznamu menej rizikových krajín pribudne Veľká Británia. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

13.07.2020: RÚVZ BB: Analýza prípadov ochorení COVID-19 za obdobie od 1.6.2020 do 9.7.2020 - stiahnuť.

06.07.2020: Analýza výskytu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike za 27. kalendárny týždeň 2020 (počítaný od 26.6.2020 do 2.6.2020). Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

03.07.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia - stiahnuť.

03.07.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia - rizikové krajiny - stiahnuť.

03.07.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška - stiahnuť.

02.07.2020: ÚVZ SR: Zmeny pri príchode zo zahraničia a pri organizovaní hromadných podujatí. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

29.06.2020: ÚVZ SR: Informácia k systému testovania na ochorenie COVID-19. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

26.06.2020: Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2020 (26. týždeň) Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

26.06.2020: Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 26. kalendárny týždeň 2020. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

25.06.2020: ÚVZ SR: Situáciu máme pod kontrolou, zostaňme naďalej zodpovední. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

25.06.2020: ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

23.06.2020: ÚVZ SR: Informácie k otázkam o prípadnej druhej vlne ochorenia COVID-19 – odporúčame zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

25.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - stiahnuť.

19.06.2020: ÚVZ SR: Manuál letnej kúpacej sezóny 2020. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

19.06.2020: ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

19.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie k hraniciam - doplnenie bezpečných štátov - stiahnuť.

19.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hygiena potravín - stiahnuť.

19.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška stredné školy - stiahnuť.

17.06.2020: Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb (ZSS) po I. vlne pandémie COVID-19 - stiahnuť.

12.06.2020: Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach - stiahnuť.

12.06.2020: Aktualizácia: ÚVZ SR - všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.) Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

12.06.2020: ÚVZ SR: Myslite pri pobyte v prírode na ochranu proti kliešťom - prevenciou sa vyhnete ochoreniam, ktoré prenášajú. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

12.06.2020: Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 24. kalendárny týždeň 2020. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

12.06.2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stiahnuť.

11.06.2020: Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k uvol'neniu prevádzky školských stravovacích zariadení podľa $ 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stiahnuť.

11.06.2020: Odporúčanie hlavného hygienika SR pre kritériá uvoľnenia pacienta z izolácie v domácom prostredí po prekonanej infekcii COVID-19 - stiahnuť.

09.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška - stiahnuť.

09.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény - stiahnuť.

09.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky - stiahnuť.

09.06.2020: ÚVZ SR: Opatrenia sa naďalej uvoľňujú, hranice budú otvorené pre 19 krajín. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

05.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice AU a HU - stiahnuť.

05.06.2020: ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (nosenie rúšok, činnosť prevádzok obchodov a služieb, návštevy v nemocniciach, svadobné, pohrebné obrady a pod.). Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

05.06.2020: Prehľad počtu prípadov ochorenia COVID-19 v Európe k 4. 6. 2020. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

03.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena hranice Česká republika - stiahnuť.

03.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zrušenie zákazu návštev - stiahnuť.

03.06.2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - stiahnuť.

02.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 4 fáza - stiahnuť.

02.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška - stiahnuť.

01.06.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia - hranice 48 hodín - stiahnuť.

01.06.2020: ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.Všetky predchádzajúce oznámenia a dokumenty nájdete na - zobraziť celý článok.


 
 


Oznámenie o obmedzeniach
Oznámenie o obmedzeniach

Publikované: 01.06.2020 17:13:00
zobraziť

Obec Horný Lieskov - oznámenie o obmedzeniach

13.05.2020: Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) Oznámenie - dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na priaznivý vývoj situácie v súvislosti s COVID-19 od 13.5.2020 opätovne otvárame naše zákaznícke centrá pre verejnosť. Naši pracovníci sú Vám k dispozícii každý pracovný deň. V pondelok a stredu od 10.00 – 16.00 hod. a v utorok, štvrtok a piatok od 8.00 – 14.00 hod.

05.05.2020: Podmienky pri účasti na sv. omšiach:

 • 1. Každý veriaci musí mať povinne rúško.
 • 2. Pri vchode do kostola si dezinfikujme ruky.
 • 3. V kostole aj vonku musíme dodržiavať potrebný odstup (2m), tzn. sadáme si do každej druhej lavice na označené miesta, aj pri státi musíme dodržať odstup, a ak nebude miesto v kostole, môžeme stáť aj okolo neho tak, aby sme počuli.
 • 4. Omša bude krátka, nespieva sa.
 • 5. Znak pokoja sa dáva iba pokývnutím (nepodávame si ruky!).
 • 6. Sv. prijímanie sa dáva na ruku.
 • 7. Z kostola po omši nevychádzame naraz, ale počkáme tak, aby sme dodržiavali odstup.
 • 8. Bočný vchod bude otvorený aj k vstupu aj východu z kostola, aby sme počuli omšu aj zboku keď nebude miesto vnútri.
 • 9. Omša pre seniorov v nedeľu bude ranná. Mladší môžu byť vtedy vonku.
 • 10. Sobotná omša bude bývať večer a bude s nedeľnou platnosťou.
 • 11. Dokiaľ neprejdeme do ďalšej fázy, budú omše iba v Slopnej kvôli veľkosti kostola.
 • 12. V kostole si nenechávajme žiadne spevníky, ružence, podsedáky a pod.
 • 13. Kto patrí do rizikovej skupiny, má zdravotné problémy alebo má obavy z nákazy, nemusí ísť do kostola. Dišpenz na fyzickú účasť na omši je stále platný.

Farské oznamy - Farské oznamy - 04.05.2020.pdf

Berme tieto opatrenia, ktoré budú kontrolované hygienikmi a Políciou SR, nie ako naše obmedzovanie, ale ako ochranu zdravia nás a našich blízkych, tak ako nás k tomu povzbudzujú naši biskupi: „Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti. Je na nás, aby sme tieto pravidlá, ktoré samozrejme nebudú bez ťažkostí, využili na dobré. Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom, prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.“

21.04.2020: Bezplatná donášková služba liekov z Lekárne u Broja - každý UTOROK - Lieky a zdravotné pomôcky predpísané elektronicky a akýkoľvek voľnopredajný sortiment. Donášku je potrebné objednať najneskôr deň pred pravidelným rozvozom, teda v pondelok - stiahnuť (donášková služba), stiahnuť (rozpis rozvozu).

15.04.2020: Obec Horný Lieskov - oznámenie pre občanov - objednávka a donáška potravín
V súvislosti s aktuálnou situáciou ohľadom koronavírusu COVID-19 Obec Horný Lieskov informuje svojich občanov – dôchodcov, že môžu počas trvania tejto mimoriadnej situácie využiť objednávku a donášku potravín do svojich domácností. Objednávku je možné zabezpečiť na telefónnych číslach zamestnancov Obecného úradu v Hornom Lieskove:

 • 042/4353 260 - v pondelok – v piatok v čase od 08.00 hod. do 11.00 hod.,
 • 0911 871 831 - počas celého týždňa v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.


Všetky predchádzajúce oznámenia a dokumenty nájdete na - zobraziť celý článok.


Preventívne odporúčania pre obyvateľov obce Horný Lieskov

Obec Horný Lieskov ako príslušný orgán civilnej ochrany v súlade s príslušnými ustanoveniami z.č.47/2012 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov po vyhodnotení aktuálnej situácie v súvislosti s postupom a šírením nákazy vírusom COVID 19 odporúča verejnosti dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):

 • umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
 • očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 • dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
 • zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
 • v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
 • nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
 • ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.