Horný Lieskov - aktualityCOVID-19 - celoplošné testovanie - informácie
COVID-19 - celoplošné testovanie - informácie

Publikované: 28.10.2020 15:37:22
zobraziť

AKTUALIZÁCIA - 07.11.2020, 10:00:

Obec Horný Lieskov ďakuje opätovne zdravotníkom a aj všetkým, ktorí sa podielali na priebehu 2. kola celoplošného testovania v našej obci.


AKTUALIZÁCIA - 06.11.2020, 11:50:

Informácie o priebehu 2. kola celoplošného testovania v našej obci nájdete v tomto dokumente:

Koronavírus - aktuálne informácie UVZSR
Koronavírus - aktuálne informácie UVZSR

Publikované: 01.09.2020 17:14:00
zobraziť

Koronavírus - aktuálne informácie UVZSR

COVID19 - štandardné postupy

Informácie nájdete na stránke - www.standardnepostupy.sk.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - informácie

Všetky informácie nájdete na portáli Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - www.uvzsr.sk.

02.11.2020: NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné vyhlášky, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

30.10.2020: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe (prezentácia, 30.10.2020) - stiahnuť.

29.10.2020: Uznesenie vlády SR: Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

29.10.2020: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (desiata aktualizácia) - stiahnuť.

27.10.2020: ÚVZ SR: Stanovisko ÚVZ SR k plošnému a pilotnému testovaniu obyvateľov na COVID-19 antigénovými testami. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

23.10.2020: Tu nájdete všetky aktuálne platné opatrenia, usmernenia, odporúčania ÚVZ SR a zásady domácej izolácie. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

23.10.2020: Najdôležitejšie informácie, dátumy a výnimky. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

18.10.2020: Stanovisko ÚVZ SR k plošnému testovaniu. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

16.10.2020: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe (prezentácia) - stiahnuť.

14.10.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia - stiahnuť.

14.10.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška - stiahnuť.

11.10.2020: ZASADAL KRÍZOVÝ ŠTÁB, OPATRENIA SA SPRÍSNIA. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

10.10.2020: NA JEDNOM MIESTE: TU nájdete všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

09.10.2020: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a v Európe (prezentácia). Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

09.10.2020: Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 41. kalendárny týždeň 2020. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

08.10.2020: Analýza prípadov ochorenia COVID-19 za mesiac september 2020. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

01.10.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - zmena opatrenia opatrenie prevádzky a hromadné podujatia - stiahnuť.

30.09.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie prevádzky a hromadné podujatia - stiahnuť.

29.09.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie rúška - stiahnuť.

29.09.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - opatrenie hranice - stiahnuť.Všetky predchádzajúce oznámenia a dokumenty nájdete na - zobraziť celý článok.


 
 


Výzva - detské ihrisko pri Materskej škole
Výzva - detské ihrisko pri Materskej škole

Publikované: 05.08.2020 17:30:12
zobraziť

AKTUALIZÁCIA - 03.09.2020:

Zverejnený dokument: "Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z 26.08.2020".


Obec Horný Lieskov zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk podľa ust. §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výzva slúži na účel výberu dodávateľa stavebných prác pre zákazku „Detské ihrisko pri Materskej škole“.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - výstavba detského ihriska (pozemok parc. č. 615/8 v obci Horný Lieskov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č.1. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 10084,04€ bez DPH.CERTIPO - rozbor pitnej vody
CERTIPO - rozbor pitnej vody

Publikované: 09.06.2020 13:18:49
zobraziť

Spoločnosť Certipo s.r.o. Trenčín - akreditované laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025: 2017 ponúka našim občanom rozbor pitných, bazénových vôd (fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor) a odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd. Spoločnosť Certipo s.r.o. sa tiež zaoberá fyzikálno-chemickým a mikrobiologickým rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného prostredia.

Protokoly o skúške a fyzikálno-chemické analýzy sa vykonávajú už do 24 hodín a v prípade mikrobiológie do 4 dní od odberu vzorky.

Bližšie informácie o sa dozviete na www.certipo.sk.