Horný Lieskov - aktualityOZNAM - testovanie COVID-19 - informácie
OZNAM - testovanie COVID-19 - informácie

Publikované: 03.03.2021 18:35:11
zobraziť

Informácie o testovaní COVID-19 pre občanov našej obce, ktoré sa uskutoční
dňa 06.03.2021 (sobota) v KD Dolný Lieskov nájdete v tomto dokumente:

OZNAM - Voľby starostu obce
OZNAM - Voľby starostu obce

Publikované: 18.02.2021 17:35:08

Obec Horný Lieskov podľa zákonu o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Horný Lieskov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. mája 2021.
Počet obyvateľov je 434.Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022
Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022

Publikované: 25.01.2021 17:21:41
zobraziť

Materská škola Horný Lieskov vyhlasuje zápis detí na školský rok 2021/2022. Žiadosť si môžu rodičia vyzdvihnúť počas prevádzky MŠ od 7,00 hod. do 15,30 hod. Vypísanú a potvrdenú od lekára je potrebné ju vrátiť do 31. mája 2021 riaditeľke školy v Hornom Lieskove. Lekár na žiadosť uvedie, či je dieťa očkované, alebo nie. Bez tohto zápisu nebude žiadosť riaditeľkou školy prijatá.

K septembru 2021 môžeme prijať 7 až 9 detí, záleží to to od počtu odchádzajúcich detí do základnej školy.

zobraziť celý oznamKoronavírus - aktuálne informácie UVZSR
Koronavírus - aktuálne informácie UVZSR

Publikované: 01.11.2020 17:14:00
zobraziť

Koronavírus - aktuálne informácie UVZSR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - informácie

Informácie sú prevzaté z portálu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - www.uvzsr.sk.

03.03.2021: 97. VYHLÁŠKA, 98. VYHLÁŠKA a 99. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 97 - vyhláška - stiahnuť, 97 - vyhláška - stiahnuť, 97 - vyhláška - stiahnuť.

03.03.2021: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 2. marec 2021) - stiahnuť.

26.02.2021: Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 8. kalendárny týždeň 2021. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

24.02.2021: Zopakujme si kľúčové poznatky: Aký je inkubačný čas COVID-19?. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

24.02.2021: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 23. februára 2021) - stiahnuť.

19.02.2021: Britský variant bol potvrdený v 72 % vyšetrených vzoriek. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

18.02.2021: COVID-19: Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva k zaobchádzaniu s ľudskými pozostatkami osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená koronavírusom (SARS-CoV-2) a k organizovaniu pohrebných obradov - stiahnuť.

16.02.2021: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 16. februára 2021) - stiahnuť.

15.02.2021: Postoje k očkovaniu proti COVID-19: Očkovať by sa dalo takmer 95 percent zdravotníkov. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

10.02.2021: PRIEBEŽNÁ SPRÁVA ECDC O TROCH NAJSLEDOVANJEŠÍCH MUTÁCIÁCH. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

09.02.2021: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 9. februára 2021) - stiahnuť.

09.02.2021: 49. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - stiahnuť.

05.02.2021: 41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - stiahnuť.

05.02.2021: 42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - stiahnuť.

05.02.2021: 45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - stiahnuť.

05.02.2021: 47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - stiahnuť.

05.02.2021: Aktuálna epidemiologická situácia a nový variant B117 na Slovensku - stiahnuť.

05.02.2021: NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE O NOSENÍ RESPIRÁTOROV A RÚŠOK. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

05.02.2021: Pozitívne osoby a ich kontakty regionálne úrady naďalej dohľadávajú, pre epidemiologické vyšetrovanie je to dôležité. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

05.02.2021: Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 5. kalendárny týždeň 2021. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

04.02.2021: COVID automat - stiahnuť.

04.02.2021: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 3. februára 2021) - stiahnuť.

03.02.2021: 36. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - stiahnuť.

02.02.2021: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 29. január 2021) - stiahnuť.

25.01.2021: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 22. január 2021) - stiahnuť.

22.01.2021: Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 - stiahnuť.

21.01.2021: 13. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - stiahnuť.

20.01.2021: Britská mutácia bola na Slovensku už v novembri. V Trenčíne mohla pred sviatkami dominovať. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

15.01.2021: Opatrenia proti šíreniu COVID-19 spomalili aj šírenie ďalších akútnych respiračných ochorení. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

12.01.2021: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 15. január 2021) - stiahnuť.

10.01.2021: 7. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky - stiahnuť.

09.01.2021: Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku (prezentácia, 8. január 2021) - stiahnuť.

09.01.2021: Stanovisko ÚVZ SR k individuálnym výnimkám vo „vyhláške o hraniciach“ v piatich bodoch. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

08.01.2021: Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 1. kalendárny týždeň 2021. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

08.01.2021: 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. - stiahnuť.

04.01.2021: Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl.. - stiahnuť.

31.12.2020: Vstúpte do nového roka iba v kruhu svojich najbližších. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

28.12.2020: 67. VYHLÁŠKA ÚVZ SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 - stiahnuť.

23.12.2020: Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 a COVID AUTOMAT - stiahnuť.

21.12.2020: Otvorený list hlavného hygienika obyvateľom Slovenskej republiky pred vianočnými sviatkami. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

21.12.2020: Otváracie hodiny mobilných odberových miest zriadených regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva počas sviatkov. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

21.12.2020: ÚVZ SR: Praktické informácie a kontakty na RÚVZ V SR (postup po príchode zo zahraničia, pravidlá domácej izolácie, čo robiť v prípade pozitívneho testu). Viac informácií nájdete na tomto odkaze.Všetky predchádzajúce oznámenia a dokumenty nájdete na - zobraziť celý článok.COVID19 - štandardné postupy

Informácie nájdete na stránke - www.standardnepostupy.sk.